Bedre med kongehus ?

donald-trump-hillary-clinton

Jeg er i utganspunktet svært lite positiv til vårt kongehus, men når jeg ser hvordan alternativet kan utarte seg, er jeg ikke like sikker lenger…..   Vel er vi i Norge vant til politikere med et svært løst forhold til sannhet og redelighet, men disse to drar det hele til et helt nytt nivå.

Folket, politikerne og EU

Det er kun ett sted i Norge det er et flertall for å melde Norge inn i EU, og det er her :

stortinget

Altså, på Stortinget.

For øvrig i befolkningen er for tiden tallene disse fra en nylig meningsmåling :

  • JA : 19%
  • NEI : 71%
  • vet ikke : 10%

Da er det et betimelig spørsmål jeg vil stille, og det er hvorfor folkets vilje ikke gjenspeiler seg i Stortinget ?  Demokrati er at vi velger politikere som skal styre på vegne av oss, hvorfor er politikerne så til de grader  i utakt med velgerne ?