Folket, politikerne og EU

Det er kun ett sted i Norge det er et flertall for å melde Norge inn i EU, og det er her :

stortinget

Altså, på Stortinget.

For øvrig i befolkningen er for tiden tallene disse fra en nylig meningsmåling :

  • JA : 19%
  • NEI : 71%
  • vet ikke : 10%

Da er det et betimelig spørsmål jeg vil stille, og det er hvorfor folkets vilje ikke gjenspeiler seg i Stortinget ?  Demokrati er at vi velger politikere som skal styre på vegne av oss, hvorfor er politikerne så til de grader  i utakt med velgerne ?