PST-sjefen tar ansvar

Noen tar ansvar ved å gå, andre ved å bli sittende.

Dagens fra PST-sjefen er spesiell, «jeg tar ansvar og beklager»