Majdan-plassen

Vi har vært på tur til Ukraina, og bortsett fra en episode som medførte lege- og sykehus-besøk så var det en fantastisk reise i historie, for Ukraina og Kiev generelt, men for Majdan-plassen spesielt.

Fra Majdan

Det har vært mange dramatiske episoder i Europas historie de siste årene, men ikke noe overgår vel det som skjedde på Majdan-plassen ved årsskiftet 2013/14, hvor det var store protester etter at President Janukovich trosset folket og parlamentet ved å nekte å undertegne Ukrainas avtale med EU, og reiste til Moskva for å undertegne en avtale med Russland i stedet.

Ukrainerne har tradisjon for å samles på Majdan-plassen når det skjer noe.  Vi husker også Orange-revolusjonen fra 2004 da folket mente seg utsatt for valgfusk i presidentvalket mellom Julia Timochenko og Viktor Janukovich.

Denne siste er blitt kalt EuroMajdan, og folk samlet seg dag etter dag på Majdan for å protestere mot presidenten og kreve hans avgang.

Det startet som fredelige demonstrasjoner, fredligheten sluttet når den russiskvennlige sikkerhetsstyrken Berkut gikk til angrep på demonstrantene med stålstenger etter noen uker, og derfra trappet det seg opp.  Demonstrantene bygde barrikader, Berkut utvidet våpenarsenalet, og i de siste dagene lå Berkuts skarpskyttere på vollene og skjøt demonstranter.

Det som i utgangspunktet var fredelige demonstrasjoner endte etter 3 måneder og 200 menneskeliv tapt med at Janukovich ble avsatt av nasjonalforsamlingen, og flyktet til Moskva.

Berkut ble oppløst etter dette, og politimennene ble sendt til Russisk-okkuperte Krim, der de fikk Russisk statsborgerskap.

Ingen av demonstrantene på Majdan ble noensinne straffeforfulgt.  En av aktivistene, bokseren Vitalij Klitsjko, er i dag borgermester i Kiev.

I dag har Kievs innbyggere tatt Majdan tilbake som sitt fredelige samlingssted, og hver eneste helg samles de på plassen de klarte å holde mot Putins lakeier.

Men i Øst sloss Ukrainere mot Russere hver eneste dag, dødstallene siden 2014 er nå mer enn 13.000, og tallet øker hver dag.

Ukrainere, nyt Majdan, den er deres, og dere har fortjent den