skoppum.net – Hva skjer på Skoppum ?

Hva skjer på Skoppum ?  skoppum.net tar på seg oppgaven å holde oversikten.

I tillegg skal Skoppums historie samles, bilder og historier fra gamle dager !