Ulv, sau og andre dyr

Når høsten kommer, så hentes sauene inn fra beite.  De har gått ute hele sommeren uten tilsyn, og det er kanskje ikke så rart at det kommer færre tilbake enn de som ble sendt ut.

sau

Det slippes over 2 millioner sau på utmarksbeite hver vår i Norge.  Rundt 130.000 (6,5%) av disse forsvinner i løpet av sommeren, og den store synderen er det ingen sauebonde som er i tvil om :

ulv

Det blir slått stort opp at ulven er den store synderen, og at ulven må utryddes, den har ikke noe i vår fauna å gjøre, her skal sauen råde.

La oss se nærmere på det :  Det blir gitt rovdyrerstatning for ca. 30.000 sauer hvert år, av disse er det bare 2.300 som er dokumentert tatt av fredede rovdyr (ulv).  Andre som forsyner seg av saueflokkene er jerv, gaupe de viktigste, men den aller største årsaken til at sau ikke kommer tilbake fra beite er sykdommer, fall, beinbrudd mm., altså helt naturlige årsaker når dyra går uten tilsyn.

Faktisk så er kanskje dette rovdyret en større fare for sauebestanden enn ulven :

bilist

Så får man da begynne å diskutere, skal vi begynne å utrydde bilistene ?

Litt dokumentasjon fra forsking.no

2 kommentarer til «Ulv, sau og andre dyr»

Det er stengt for kommentarer.