PST-sjefen tar ansvar

Noen tar ansvar ved å gå, andre ved å bli sittende.

Dagens fra PST-sjefen er spesiell, «jeg tar ansvar og beklager»

 

Politikerforakt

Har stjålet denne :

«Det er vel ingen tvil om årsaken til politikerforakt, det oppstår når politikerne begynner å herske i stedet for å lede, når politikernes mål ikke er det samme som folket de skal representere.
Glem ikke det ved neste valg.»

Bisatt

Man blir litt satt ut etter å ha vært på sin mors bisettelse.  Hun var en forholdsvis spesiell dame (les hennes egen beretning under).

Regien i bisettelsen hadde hun helt selv, og hun hadde selv søkt Fylkesmannen i Telemark om askespredning på en av fjelltoppene hun gjette kyr rundt da hun var liten.  Det skal finne sted ved SanktHans.

Berit Hestnes : Mitt magiske liv