Spillerservice - mest for nybegynnere
Terminliste
Lover
Klubber

Artikler
Oppslagstavle
Resultater
Fotogalleri

Diskusjonsdatabase hos www.petanque.org


Lover, vedtak og spilleregler

 

Lov for Norges Petanqueforbund

Gjeldende Forbundstingsvedtak

Gjeldende Forbundsstyrevedtak

Internasjonale spilleregler